Best allmodz.com mod4ree.com azmodapk.com ezapkmod.com ezmodapk.com modhubz.com modlinkz.com apk mod mod2go.com apkmodcity.com azapkmod.com games and premium app for android
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Công văn số 17/KL-TC ngày 02/01/2023 12/01/2023

về hướng dẫn chi trả phụ cấp công vụ đối với công chức tập...

Tải về
Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT 30/12/2022

Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gôc lâm sản

Tải về
Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT 30/12/2022

Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng...

Tải về
Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT 22/12/2022

Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và...

Tải về
Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BNNPTNT 24/11/2022

Thông tư Quy định về các biện pháp lâm sinh

Tải về
Công văn số 2874/SNN-KL 15/11/2022

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 16/2022/TT-BNNPTNT ngày...

Tải về
Công văn số 2797/SNN-KL 08/11/2022

V/v triển khai Thông tư số 17/2022/TTBNNPTNT ngày...

Tải về
Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT 26/10/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
Công văn số 2441/SNN-KL 06/10/2022

V/v triển khai Thông tư số 12/2022/TTBNNPTNT ngày 20/9/2022...

Tải về
Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT 19/09/2022

Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương...

Tải về
Thông tư số 08/2022/TT-BNNPTNT 10/08/2022

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ VÀ...

Tải về
Chỉ thị 05/CT-TTg 17/05/2022

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng...

Tải về
Công văn số 1385/SNN-KL 06/07/2021

Triển khai Nghị định số 27/2021/NĐCP ngày 25/3/2021 của...

Tải về
Công văn số 142/KL-TTPC 21/02/2021

Triển khai thực hiện các quy định Luật Giám định tư pháp

Tải về
Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND 06/10/2020

Quyết định V/v Ban hành Quy định về việc triển khai Nghị...

Tải về
Báo cáo số 942/BC-CCKL 30/09/2020

Thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2020

Tải về
Quyết định số 1445/QĐ-UBND 27/09/2020

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành:...

Tải về
Quyết định số 1382/QĐ-UBND 14/09/2020

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ...

Tải về
Công văn số 1365/SNN-KL 11/08/2020

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày...

Tải về
Quyết định số 1098/QĐ-UBND 27/07/2020

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, thủ...

Tải về
 
Danh mục văn bản
Ảnh tuyên truyền
 
Động vật
5 photos | 3295 view
Danh mụcLiên kết Website

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH ĐĂK NÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Công Trường - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đăk Nông
Địa chỉ: Đường Điểu Ong - phường Nghĩa Trung - thành phố Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông
Email: cckl.snnptnt@đaknong.gov.vn, ĐT: (0261) 3.506 669, Fax: (0261) 3.544 438
Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13/3/2015 (Gia hạn giấy phép theo Công văn số 855/STTTT-TTBCXB ngày 24/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông)
Thiết kế và vận hành bởi Trung tâm CNTT - Sở TTTT tỉnh Đăk Nông