Best allmodz.com mod4ree.com azmodapk.com ezapkmod.com ezmodapk.com modhubz.com modlinkz.com apk mod mod2go.com apkmodcity.com azapkmod.com games and premium app for android
           Hiện tại, cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm lâm gồm: Chi cục trưởng, 02 Phó Chi cục trưởng;
           * 05 phòng nghiệp vụ:
           - Thanh tra, pháp chế;

           - Hành chính, tổng hợp;
           - Sử dụng và phát triển rừng.
           - Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên;
           
- Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng;
           * 05 đơn vị trực thuộc:
              - Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Glong - Gia Nghĩa;
           - Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức - Đắk R’lấp;
           - Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Song - Đắk Mil;
           - Hạt Kiểm lâm liên huyện Krông Nô - Cư Jút.;
           - Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng.
        

 BAN LÃNH ĐẠO CHI CỤC KIỂM LÂM
            1. Ông Lê Công Trường, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm
                              
             a) SĐT: 0835.881.969
             b) Email: truonglc.snnptnt@daknong.gov.vn
          - Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung hoạt động của Chi cục Kiểm lâm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông giao và theo quy định pháp luật;
          - Chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ; công tác hành chính, cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ; chủ tài khoản, điều hành công tác tài chính của Chi cục Kiểm lâm; các dự án, đề án do Chi cục Kiểm lâm làm chủ đầu tư; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
           - Chỉ đạo hoạt động các phòng nghiệp vụ, đơn vị: Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng; Hành chính, tổng hợp; Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng; Hạt Kiểm lâm liên huyện;
         - Tham gia thành viên các Ban chỉ đạo, tổ công tác, các chương trình… do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn… quyết định (hoặc được cấp thẩm quyền giới thiệu tham gia).
          2. Ông Trần Văn Linh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm
                     
             a) SĐT: 
0978.021.617
             b) Email: linhtv.snnptnt@daknong.gov.vn
           - Chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; sử dụng và phát triển rừng; thanh tra, pháp chế; quản lý website Chi cục Kiểm lâm; xử lý văn bản đến; kiểm tra, đôn đốc việc xử lý văn bản của các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc;
            - Thừa ủy quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và phát triển rừng; thừa ủy quyền chủ tài khoản, điều hành Chi cục Kiểm lâm khi Chi cục trưởng đi vắng;
           - Phụ trách công tác đoàn thể: Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm, Đoàn thanh niên, công tác kết nghĩa, công tác xây dựng nông thôn mới, an ninh trật tự;
            - Phụ trách và chỉ đạo hoạt động các phòng nghiệp vụ, đơn vị: Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; Sử dụng và phát triển rừng; Thanh tra, pháp chế; Hạt Kiểm lâm liên huyện;
            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công; 
         - Tham gia thành viên các Ban chỉ đạo, tổ công tác, các chương trình… do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn… quyết định, theo lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc Chi cục trưởng ủy quyền.
p 17 44ngưi
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH ĐĂK NÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Công Trường - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đăk Nông
Địa chỉ: Đường Điểu Ong - phường Nghĩa Trung - thành phố Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông
Email: cckl.snnptnt@đaknong.gov.vn, ĐT: (0261) 3.506 669, Fax: (0261) 3.544 438
Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13/3/2015 (Gia hạn giấy phép theo Công văn số 855/STTTT-TTBCXB ngày 24/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông)
Thiết kế và vận hành bởi Trung tâm CNTT - Sở TTTT tỉnh Đăk Nông
Xem bản: Desktop | Mobile