Best allmodz.com mod4ree.com azmodapk.com ezapkmod.com ezmodapk.com modhubz.com modlinkz.com apk mod mod2go.com apkmodcity.com azapkmod.com games and premium app for android
           Hiện tại, cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm lâm gồm: Chi cục trưởng, 02 Phó Chi cục trưởng;
           * 05 phòng nghiệp vụ:
           - Thanh tra, pháp chế;

           - Hành chính, tổng hợp;
           - Sử dụng và phát triển rừng.
           - Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên;
           
- Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng;
           * 05 đơn vị trực thuộc:
              - Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Glong - Gia Nghĩa;
           - Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức - Đắk R’lấp;
           - Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Song - Đắk Mil;
           - Hạt Kiểm lâm liên huyện Krông Nô - Cư Jút.;
           - Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng.
        

 BAN LÃNH ĐẠO CHI CỤC KIỂM LÂM
            1. Ông Lê Công Trường, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm
                              
             a) SĐT: 0835.881.969
             b) Email: truonglc.snnptnt@daknong.gov.vn
            - Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung hoạt động của Chi cục Kiểm lâm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông giao và theo quy định pháp luật;
              - Chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: tổ chức cán bộ; chủ tài khoản, điều hành công tác tài chính của Chi cục Kiểm lâm; các dự án, đề án do Chi cục Kiểm lâm làm chủ đầu tư; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
              - Chỉ đạo hoạt động các phòng, đơn vị trực thuộc: phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng; phòng Hành chính, tổng hợp; Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng; Hạt Kiểm lâm liên huyện;
              - Tham gia làm thành viên các Ban chỉ đạo, tổ công tác, các chương trình… do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… quyết định (hoặc được cấp thẩm quyền giới thiệu tham gia).


          2. Ông Trần Văn Linh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm
                     
             a) SĐT: 
0978.021.617
             b) Email: linhtv.snnptnt@daknong.gov.vn
           - Chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: sử dụng và phát triển rừng; thanh tra, pháp chế; thừa ủy quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và phát triển rừng; thừa ủy quyền chủ tài khoản, điều hành Chi cục Kiểm lâm khi Chi cục trưởng đi vắng; xử lý văn bản đến;
            - Phụ trách và chỉ đạo hoạt động các phòng, đơn vị trực thuộc: phòng Sử dụng và phát triển rừng; phòng Thanh tra, pháp chế; Hạt Kiểm lâm liên huyện;
             - Phụ trách Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm;
             - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công;
             - Tham gia làm thành viên các Ban chỉ đạo, tổ công tác, các chương trình… do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… quyết định, theo lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc Chi cục trưởng ủy quyền.

            3. Bà Lý Thị Song, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm
            a) SĐT: 0984.012.586
            b) Email: songlt.snnptnt@daknong.gov.vn
              - Chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; công tác hành chính, cải cách hành chính; công tác văn thư, lưu trữ; quản lý website Chi cục Kiểm lâm;  thừa ủy quyền chủ tài khoản khi Chi cục trưởng đi vắng; kiểm tra, đôn đốc việc xử lý văn bản của các phòng, đơn vị trực thuộc; xử lý văn bản đến khi Phó Chi cục trưởng Trần Văn Linh vắng mặt;
            - Phụ trách và chỉ đạo hoạt động phòng, đơn vị trực thuộc: phòng Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; Hạt Kiểm lâm liên huyện;
           - Phụ trách công tác đoàn thể: Đoàn thanh niên Văn phòng Chi cục Kiểm lâm, công tác kết nghĩa, công tác xây dựng nông thôn mới, an ninh trật tự...;
            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công;
           - Tham gia làm thành viên các Ban chỉ đạo, tổ công tác, các chương trình… do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… quyết định, theo lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc Chi cục trưởng ủy quyền.
p 17 44ngưi
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP CHI CỤC KIỂM LÂM ĐĂK NÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Công Trường - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đăk Nông
Địa chỉ: Đường Điểu Ong - phường Nghĩa Trung - thành phố Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông
Email: cckl.snnptnt@daknong.gov.vn, ĐT: (0261) 3.544 438, Fax: (0261) 3.544 438
Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số: 159/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/02/2024
Thiết kế và vận hành bởi Trung tâm CNTT - Sở TTTT tỉnh Đăk Nông
Xem bản: Desktop | Mobile