DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CHI CỤC KIỂM LÂM ĐẮK NÔNG
Tên đơn vị: Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông    
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Email: cckl.snnptnt@daknong.gov.vn Mã vùng: 0261  
Điện thoại: 0261.3544.438   Fax: 0261.3544.438
STT Họ và tên (đơn vị) Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Di động
1 Lãnh đạo Chi cục
Ông Lê Công Trường Chi cục trưởng   0835.881.969
Ông Nguyễn Quân Trường Phó Chi cục trưởng   0914.009.099
Bà Phạm Thị Loan Phó Chi cục trưởng   0977.665.678
2 Phòng Tổ chức, xây dựng lực lượng
 
3544.436  
Ông Giang Văn Hưng Trưởng phòng   0983.843.273
 Bà Lê Thị Nụ Phó trưởng phòng   0383.482.429
3 Phòng Hành chính, tổng hợp   3543.790  
Ông Ngô Gia Nghiệp Trưởng phòng   0977.771.414
Bà Đặng Thị Kim Ngân Phó trưởng phòng   0905.358.339
4 Phòng QLBVR & BTTN   3544.437  
Ông Võ Văn Tâm Trưởng phòng                               0903.521.635
Ông Lê Thanh Bình Phó trưởng phòng                  0913.453.768
5 Phòng Sử dụng & PTR   3543.569  
Ông Võ Công Nam Trưởng phòng   0905.050.605
Ông Lê Kim Minh Phó trưởng phòng   0905.150.909
6 Phòng Thanh tra, pháp chế   3544.439  
Ông Đặng Văn Ninh Phó trưởng phòng   0948.649.000
7 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR   3.544.441  
Ông Nguyễn Duy Tân Đội trưởng   0962.778.979
Ông Biện Văn Quế Phó đội trưởng   0913.996.577
Ông Nguyễn Đình Dân Phó đội trưởng    0935.230.869
8 Hạt Kiểm lâm thành phố Gia Nghĩa   3.544.547  
Ông Đỗ Ngọc Trai Hạt trưởng   0913.487.074
  Ông Đặng Văn Hùng Phó hạt trưởng   0986.435.475
  Ông Y An Niê Phó Hạt trưởng   0913.464.846
 
9 Hạt Kiểm lâm huyện Đăk G'Long   3.540.475  
Ông Nguyễn Bá Đường Hạt trưởng   0913.636.407
Ông Lê Xuân Sơn Phó hạt trưởng   0905.229.329
  Ông Nguyễn Văn Thanh Phó hạt trưởng   0942.086.677
10 Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Mil   3.751.789  
Ông Trần Văn Linh Hạt trưởng   0978.021.617
Ông Đặng Quốc Anh Phó hạt trưởng   0962.850.878
Ông Bùi Văn Minh Phó hạt trưởng   0914.766.868
11 Hạt Kiểm lâm huyện K'Rông Nô   3.584.152  
  Ông Mai Xuân Bảo Hạt trưởng    0905.058.384
  Ông Trần Văn Giảng Phó hạt trưởng   0905.054.748
12 Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút   3.882.433  
Ông Lê Văn Hà Hạt trưởng   0905.467.799
Ông Bùi Hữu Tài Phó hạt trưởng   0935.230.869
13 Hạt Kiểm lâm huyện Đắk R'Lấp    3.648.109  
Ông Lê Văn Tường

Nguyễn Trí Ngụ
Hạt trưởng

Phó Hạt trưởng
  0913.464.680

0385.045.179
14 Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức   3.229.170  
Ông Lê Đắc Thành Hạt trưởng   0983.437.207
Ông Mai Văn Lực Phó hạt trưởng   0905.229.850
15 Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song   3.710.172  
Ông Phan Ngọc Khoa Hạt trưởng   0935.962.525
Ông Phí Ngọc Thắng Phó hạt trưởng    0905051350 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHUYÊN NGHÀNH CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH ĐĂK NÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Công Trường - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đăk Nông
Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo - phường Nghĩa Trung - thành phố Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông
Email: cckl.snnptnt@đaknong.gov.vn, ĐT: (0261) 3.506 669, Fax: (0261) 3.544 438
Website được cấp giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13/3/2015
Thiết kế và vận hành bởi Trung tâm CNTT - Sở TTTT tỉnh Đăk Nông