Best allmodz.com mod4ree.com azmodapk.com ezapkmod.com ezmodapk.com modhubz.com modlinkz.com apk mod mod2go.com apkmodcity.com azapkmod.com games and premium app for android
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CHI CỤC KIỂM LÂM ĐẮK NÔNG
Tên đơn vị: Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Email: cckl.snnptnt@daknong.gov.vn                    Mã vùng: 0261
Điện thoại: 0261.3544.438                                        Fax: 0261.3544.438
Stt Họ và tên (đơn vị) Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Di động
1 Lãnh đạo Chi cục
  Ông Lê Công Trường Chi cục trưởng   0835.881.969
  Ông Trần Văn Linh Phó Chi cục trưởng   0978.021.617
  Bà Lý Thị Song Phó Chi cục trưởng   0984.012.586
2 Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng 3.544.436  
  Ông Giang Văn Hưng Trưởng phòng   0983.843.273
   Bà Lê Thị Nụ Phó Trưởng phòng   0383.482.429
3 Phòng Hành chính, tổng hợp 3.543.790  
  Ông Ngô Gia Nghiệp Trưởng phòng   0977.771.414
  Bà Đặng Thị Kim Ngân Phó Trưởng phòng   0905.358.339
  Ông Đỗ Ngọc Đức Phó Trưởng phòng   0914.521.019
4 Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và BTTN 3.544.437  
  Ông Nguyễn Cao Cường Trưởng phòng                               0939.101.368
  Ông Nguyễn Viết Thông Phó Trưởng phòng                  0911.335.989
5 Phòng Sử dụng và PTR 3.543.569  
  Ông Lê Kim Minh Trưởng phòng   0905.150.909
  Ông Lê Đình Hữu Phó Trưởng phòng   0979.205.238
6 Phòng Thanh tra, pháp chế 3.544.439  
  Ông Đặng Văn Hùng
Phó Trưởng phòng
  0986.435.475
7 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR 3.544.441  
  Ông Đoàn Văn Trí Đội trưởng   0906.411.112
  Ông Trương Đại Quang Phó Đội trưởng   0973.678.981
  Ông Nguyễn Văn Thanh Phó Đội trưởng    0942.086.677
8 Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Glong -  Gia Nghĩa 3.540.475  
  Ông Lê Xuân Sơn Hạt trưởng   0905.229.329
  Ông Đỗ Ngọc Trai Phó Hạt trưởng   0913.487.074
  Ông Đặng Văn Ninh Phó Hạt trưởng   0948.649.000
  Ông Y An Niê Phó Hạt trưởng   0913.464.846
9 Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Song - Đăk Mil 3.710.172  
  Ông Phan Ngọc Khoa Hạt trưởng    0935.962.525
  Ông Biện Văn Quế Phó Hạt trưởng   0913.996.577
  Ông Nguyễn Bá Đường Phó Hạt trưởng   0913.636.407
  Ông Đặng Quốc Anh Phó Hạt trưởng   0962.850.878
10 Hạt Kiểm lâm liên huyện Krông Nô - Cư Jút 3.584.152  
  Ông Phí Ngọc Thắng Hạt trưởng   0905.051.350
  Ông Lê Văn Hà Phó Hạt trưởng   0905.467.799
  Ông Nguyễn Đình Dân Phó Hạt trưởng   0935.230.869
  Ông Mai Văn Lực Phó Hạt trưởng   0905.229.850
  Ông Trần Văn Giảng Phó Hạt trưởng   0905.054.748
11 Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức - Đắk R'Lấp 3.229.170  
  Ông Lê Đắc Thành Hạt trưởng   0983.437.207
  Ông Nguyễn Duy Tân Phó Hạt trưởng   0962.778.979
  Ông Võ Văn Tâm Phó Hạt trưởng   0903.521.635


 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP CHI CỤC KIỂM LÂM ĐĂK NÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Công Trường - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đăk Nông
Địa chỉ: Đường Điểu Ong - phường Nghĩa Trung - thành phố Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông
Email: cckl.snnptnt@daknong.gov.vn, ĐT: (0261) 3.544 438, Fax: (0261) 3.544 438
Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số: 159/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/02/2024
Thiết kế và vận hành bởi Trung tâm CNTT - Sở TTTT tỉnh Đăk Nông