Best allmodz.com mod4ree.com azmodapk.com ezapkmod.com ezmodapk.com modhubz.com modlinkz.com apk mod mod2go.com apkmodcity.com azapkmod.com games and premium app for android
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định số 826/QĐ-UBND 11/07/2024

về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phúc Lâm Thành...

Tải về
Quyết định số 825/QĐ-UBND 09/07/2024

về việc phân bổ và giao kế hoạch vốn trồng rừng thay thế...

Tải về
Quyết định số 763/QĐ-UBND 25/06/2024

về việc giao kế hoạch phát triển rừng và giao nhiệm vụ chủ...

Tải về
Quyết định số 747/QĐ-UBND 24/06/2024

về phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình trồng rừng...

Tải về
Quyết định số 735/QĐ-UBND 16/06/2024

về việc phê duyệt đơn giá 01 ha (01 héc ta) trồng rừng, chăm...

Tải về
Quyết định số 496/QĐ-UBND 24/04/2024

về việc công bố giá và tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống xuất...

Tải về
Quyết định số 477/QĐ-UBND 22/04/2024

về việc giao Kế hoạch phát triển rừng năm 2024 (đợt 2)

Tải về
Quyết định số 445/QĐ-UBND 15/04/2024

về phê duyệt Phương án khai thác chính gỗ loài thực vật rừng...

Tải về
Quyết định số 176/QĐ-UBND 25/02/2024

về việc công bố hiện trạng rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh...

Tải về
Quyết định số 133/QĐ-UBND 04/02/2024

về việc phê duyệt Kế hoạch giao rừng năm 2024 trên địa bàn...

Tải về
Quyết định số 30/QĐ-UBND 08/01/2024

về việc giao Kế hoạch phát triển rừng năm 2024 (Đợt 1)

Tải về
Quyết định số 1444/QĐ-UBND 31/10/2023

về việc hướng dẫn xử lý một số nội dung liên quan đến đất...

Tải về
Quyết định số 1152/QĐ-UBND 07/09/2023

về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án quản lý rừng bền vững...

Tải về
Quyết định số1089/QĐ-UBND 24/08/2023

về việc phê duyệt diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên...

Tải về
Quyết định số 780/QĐ-UBND 29/06/2023

về việc phê duyệt điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững...

Tải về
Quyết định số 693/QĐ-UBND 05/06/2023

về việc giao thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 19,...

Tải về
Quyết định số 663/QĐ-UBND 25/05/2023

về việc phê duyệt kế hoạch giao rừng năm 2023 trên địa bàn...

Tải về
Quyết định số 664/QĐ-UBND 25/05/2023

về việc phê duyệt kế hoạch giao rừng năm 2023 trên địa bàn...

Tải về
Quyết định số 665/QĐ-UBND 25/05/2023

về việc phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng năm 2023...

Tải về
Quyết định số 499/QĐ-UBND 18/04/2023

về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày...

Tải về
Quyết định số 457/QĐ-UBND 12/04/2023

Về việc giao Kế hoạch phát triển rừng năm 2023 (Đợt 2)

Tải về
Quyết định số 476/QĐ-UBND 12/04/2023

Về việc điều chỉnh Khoản 5, 6, 7 Điều 1 Quyết định số...

Tải về
Quyết định số 477/QĐ-UBND 12/04/2023

Về việc điều chỉnh Khoản 5, 6, 7 Điều 1 Quyết định số...

Tải về
Quyết định số 415/QĐ-UBND 03/04/2023

về việc thành lập Đoàn kiểm tra các dự án Đầu tư sản xuất...

Tải về
Quyết định số 329/QĐ-UBND 29/03/2023

Ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án tăng cường...

Tải về
Quyết định số 237/QĐ-UBND 28/02/2023

Về việc phê duyệt Phương án đấu giá thuê rừng trên diện tích...

Tải về
Quyết định số 238/QĐ-UBND 28/02/2023

về việc phê duyệt Phương án đấu giá thuê rừng trên diện tích...

Tải về
Quyết định số 137/QĐ-UBND 08/02/2023

về việc phê duyệt Kế hoạch giao rừng năm 2023 trên địa bàn...

Tải về
Quyết định 1743/QĐ-UBND 31/10/2022

về việc phân khai diện tích trồng rừng thay thế cho các...

Tải về
Quyết định số 1640/QĐ-UBND 10/10/2022

về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số...

Tải về
Quyết định số 1630/QĐ-UBND 07/10/2022

về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số...

Tải về
Quyết định số 1561/QĐ-UBND 21/09/2022

về việc phê duyệt Phương án Quản lý rừng bền vững giai đoạn...

Tải về
Quyết định số 1523/QĐ-UBND 09/09/2022

về việc phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn...

Tải về
Quyết định 1506/QĐ-UBND 08/09/2022

về việc phê duyệt giá trị lâm sản tận dụng (Lồ ô cây đứng)...

Tải về
Quyết định số 1492/QĐ-UBND 05/09/2022

về việc phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn...

Tải về
Quyết định số 1485/QĐ-UBND 30/08/2022

về việc phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn...

Tải về
Quyết định số 1266/QĐ-UBND 28/07/2022

phê duyệt Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch chi tiết năm thứ...

Tải về
Quyết định số 1123/QĐ-UBND 08/07/2022

về việc điều chỉnh Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 28 tháng...

Tải về
Quyết định số 1070/QĐ-UBND 28/06/2022

về việc giao Kế hoạch trồng cây Mắc ca trên đất chưa có rừng...

Tải về
Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND 06/10/2020

Quyết định V/v Ban hành Quy định về việc triển khai Nghị...

Tải về
Quyết định số 1445/QĐ-UBND 27/09/2020

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành:...

Tải về
Quyết định số 1382/QĐ-UBND 14/09/2020

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ...

Tải về
Quyết định số 1098/QĐ-UBND 27/07/2020

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, thủ...

Tải về
4150/QĐ-BKHCN 27/12/2018

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Tải về
Quyết định số 78/QĐ-CCKL 02/07/2018

Ban hành Quy chế tiếp cận thông tin của Chi cục Kiểm lâm Đắk...

Tải về
Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND 17/01/2018

Quy định giá các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tải về
Quyết định số 10/QĐ-KL 09/01/2018

Ban hành nội quy cơ quan

Tải về
Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 02/05/2017

Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời...

Tải về
Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND 29/12/2016

QUy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của chủ rừng,...

Tải về
Quyết định số 518/QĐ-SNN 11/12/2013

Quyết định số 518/QĐ-SNN ngày 12/12/2013 về việc ban hành...

Tải về
 
Danh mục văn bản
Ảnh tuyên truyền
 
Động vật
5 photos | 3651 view
Danh mục
Liên kết Website

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP CHI CỤC KIỂM LÂM ĐĂK NÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Công Trường - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đăk Nông
Địa chỉ: Đường Điểu Ong - phường Nghĩa Trung - thành phố Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông
Email: cckl.snnptnt@daknong.gov.vn, ĐT: (0261) 3.544 438, Fax: (0261) 3.544 438
Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số: 159/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/02/2024
Thiết kế và vận hành bởi Trung tâm CNTT - Sở TTTT tỉnh Đăk Nông