Best allmodz.com mod4ree.com azmodapk.com ezapkmod.com ezmodapk.com modhubz.com modlinkz.com apk mod mod2go.com apkmodcity.com azapkmod.com games and premium app for android

Kịp thời triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần thúc đẩy xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số

Đăng lúc: Thứ hai - 07/08/2023 21:27 - Người đăng bài viết: kiem lam dak nong
Để nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 06 trong thời gian tới, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các Sở, Ban, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các huyện, thanh phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, phổ biến, quán triệt việc triển khai toàn diện các nhiệm vụ sau:
                                                  Anh-tin-bai

(Công an Đắk Nông làm thủ tục cấp CCCD và mã định danh điện tử cho người dân - Nguồn Internet)

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 84/KH-TCTĐA06 ngày 17/02/2023 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án trong năm 2023; kịp thời triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần thúc đẩy xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

(1) Quán triệt tinh thần quyết tâm, quyết liệt, kiên trì trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp bách của Đề án trong giai đoạn hiện nay. Xác định việc thực hiện Đề án là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và sự thành công của Đề án là yếu tố quyết định, đảm bảo sự thành công của Chuyển đổi số quốc gia.

(2) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trong Đề án 06, thực hiện đơn giản hóa, giải quyết các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công thiết yếu gắn với việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

(3) Rà soát toàn diện các nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu được phân công; đánh giá cụ thể những việc đã làm, đang làm, chưa làm để tiếp tục xây dựng, bổ sung vào nghị quyết, kế hoạch thực hiện; tổ chức thực hiện gắn với lộ trình, tiến độ hoàn thành cụ thể từng đầu việc; chủ động triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo, theo chức trách, nhiệm vụ được giao, không chờ vào việc triển khai từ cấp trên.

(4) Xây dựng, bổ sung, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại theo đúng quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh và cấp trên; trước mắt, ưu tiên xây dựng, hoàn thiện hạ tầng phục vụ triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, nâng cấp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin theo đúng quy định.

(5) Phát huy vai trò của Tổ công tác Đề án 06, Tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở là lực lượng nòng cốt trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ công, chuyển đổi số, bảo đảm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06. Nghiên cứu bố trí đầy đủ, đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm nguồn nhân lực tham gia phải phù hợp, có trình độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm thực hiện công việc được giao.

(6) Đẩy nhanh tiến độ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, số hóa các loại hồ sơ, dữ liệu đang quản lý gắn với các biện pháp kiểm tra, xác thực tính chính xác của hồ sơ, dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp thông tin nhiều lần khi thực hiện các thủ tục hành chính.

(7) Tăng cường làm sạch dữ liệu chuyên ngành trên cơ sở đối sánh thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần làm giàu dữ liệu, tạo nền tảng cho hoạt động thực hiện Chuyển đổi số quốc gia, nhất là dữ liệu các ngành tư pháp, y tế, bảo hiểm, lao động, thương binh và xã hội, đất đai, nhà ở; kết hợp mở rộng ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử, tài khoản định danh điện tử, thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử, sử dụng thẻ Căn cước công dân trong khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế, tạo lập tài khoản an sinh xã hội, … để người dân, doanh nghiệp bước đầu thụ hưởng những lợi ích của Đề án mang lại.

(8) Ưu tiên bố trí kinh phí thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước và có cơ chế linh hoạt trong việc đầu tư để triển khai nhanh, hiệu quả, bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Đề án tại địa phương.

(9) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Đắk Nông tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến Đề án 06 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia thực hiện.

(10) Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan thường trực, theo dõi, tập hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, kịp thời tham mưu đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án 06 tại địa phương./.

https://daknong.gov.vn/chuyendoiso/kip-thoi-trien-khai-ung-dung-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-gop-phan-thuc-day-xay-dung-chinh-q-372194

Nguồn tin: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông
 In bài viết  Lưu bài viết này Quay lại
 
 
Thông báo
chuyên mục tin
tin nóng
tin trong ngành
Danh mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 1352
  • Tháng hiện tại: 40420
  • Tổng lượt truy cập: 1068712
Liên kết Website

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP CHI CỤC KIỂM LÂM ĐĂK NÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Công Trường - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đăk Nông
Địa chỉ: Đường Điểu Ong - phường Nghĩa Trung - thành phố Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông
Email: cckl.snnptnt@daknong.gov.vn, ĐT: (0261) 3.544 438, Fax: (0261) 3.544 438
Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số: 159/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/02/2024
Thiết kế và vận hành bởi Trung tâm CNTT - Sở TTTT tỉnh Đăk Nông
Xem bản: Desktop | Mobile