Best allmodz.com mod4ree.com azmodapk.com ezapkmod.com ezmodapk.com modhubz.com modlinkz.com apk mod mod2go.com apkmodcity.com azapkmod.com games and premium app for android

Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Đăng lúc: Thứ hai - 14/08/2023 03:17 - Người đăng bài viết: kiem lam dak nong
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cơ quan, đơn vị, cán bộ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn nắm vững và thực hiện nghiêm túc các nội dung được quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP. Xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể cần triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP; phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ và quần chúng Nhân dân trong việc triển khai thi hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng có liên quan, kịp thời hướng dẫn, giải quyết khó khắn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

 Anh-tin-bai

 

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh phân công nhiệm vụ như sau:

Công an tỉnh: Tham mưu UBND tỉnh trong việc thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn triển khai hoạt động rà soát, đánh giá, phân loại dữ liệu cá nhân, xác định nội dung, biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ quyền của chủ thể dữ liệu trước các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật. Tổ chức điều tra, xử lý hành vi thu thập, chuyển giao, mua, bán trái phép thông tin cá nhân.Đánh giá kết quả công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Bố trí lực lượng chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân để thực hiện hiệu quả công tác này.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử vi phạm và áp dụng các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh truyền thông về Nghị định số 13/2023/NĐ-CP; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; các quy định khác của pháp luật có liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân để doanh nghiệp, người dân biết, thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí, tổ chức và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý thực hiện bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP. Xây dựng, hướng dẫn và triển khai các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với dữ liệu cá nhân trong các hoạt động thông tin truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp với Công an tỉnh trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Sở Khoa học và Công nghệ: Nghiên cứu, trao đổi Công an tỉnh về các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Đắk Nông.

Các Sở, Ban, ngành: Thực hiện quản lý nhà nước đối với bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP; bố trí kinh phí phục vụ hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. Bố trí bộ phận, nhân sự có chức năng bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ dữ liệu các nhân đối với các lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung cơ bản của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nắm được các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân để thực hiện đúng quy định. Xây dựng và triển khai các nội dung, nhiệm vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP; bố trí kinh phí phục vụ hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. Phối hợp với Công an tỉnh trong xử lý những vi phạm liên quan đến hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chi tiết Kế hoạch tại đây./.

https://daknong.gov.vn/chuyendoiso/trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-13-2023-nd-cp-ngay-17-4-2023-cua-chinh-phu-ve-bao-ve-du-lieu-c-372348

Nguồn tin: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông
 In bài viết  Lưu bài viết này Quay lại
 
 
Thông báo
chuyên mục tin
tin nóng
tin trong ngành
Danh mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 1330
  • Tháng hiện tại: 54148
  • Tổng lượt truy cập: 1082440
Liên kết Website

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP CHI CỤC KIỂM LÂM ĐĂK NÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Công Trường - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đăk Nông
Địa chỉ: Đường Điểu Ong - phường Nghĩa Trung - thành phố Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông
Email: cckl.snnptnt@daknong.gov.vn, ĐT: (0261) 3.544 438, Fax: (0261) 3.544 438
Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số: 159/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/02/2024
Thiết kế và vận hành bởi Trung tâm CNTT - Sở TTTT tỉnh Đăk Nông
Xem bản: Desktop | Mobile