Best allmodz.com mod4ree.com azmodapk.com ezapkmod.com ezmodapk.com modhubz.com modlinkz.com apk mod mod2go.com apkmodcity.com azapkmod.com games and premium app for android
             1. Dự án đã hoàn tất: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020.
             a) Mục tiêu đầu tư:
             * Mục tiêu chung:
            - Bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng, góp phần hạn chế tối đa tình trạng cháy rừng, các hình thức xâm phạm tài nguyên rừng, đất rừng và đảm bảo an ninh môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh;
             - Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng bảo vệ rừng nói chung và Kiểm lâm toàn tỉnh nói riêng để có đủ khả năng kiểm soát, phòng ngừa cháy rừng và hiệu lực của công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra;
             - Nâng cao năng lực quản lý công việc cũng như điều hành công việc giữa Chi cục với các đơn vị trực thuộc.
             * Mục tiêu cụ thể:
            - Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm toàn tỉnh để có đủ khả năng phòng ngừa, kiểm soát các vụ xảy ra cháy rừng, giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng, góp phần đảm bảo an ninh môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh;
            - Nâng cao năng lực chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp, từ tỉnh đến huyện, xã; thực hiện tốt việc phối hợp theo phương châm “4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, dụng cụ phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ nhằm đạt mục tiêu 3 giảm (số vụ, diện tích và tài nguyên rừng bị thiệt hại) trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng;
             - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, chủ rừng, các ngành, các cấp chính quyền địa phương về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh;
             - Nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng, tổ chức phát hiện sớm điểm cháy, chữa cháy rừng cho các vùng trọng điểm trên địa bàn tỉnh;
            - Tăng cường đầu tư phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp để có khả năng xử lý kịp thời khi cháy rừng xảy ra. Từng bước hình thành lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành, trên cơ sở kiện toàn và củng cố lực lượng Kiểm lâm hiện có;
              - Tăng cường khả năng điều hành và quản lý chất lượng công việc từ Chi cục tới địa phương. Kiểm soát tiến trình hoàn thiện các công việc, kế hoạch, dự án được giao.
             b) Lĩnh vực: lâm nghiệp
             c) Thời gian thực hiện:
             + Giai đoạn 01: Từ năm 2015 đến năm 2020;
             + Giai đoạn 02: Sau năm 2020.
             d) Kinh phí dự án: 60.464.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ bốn trăm sáu mươi bốn triệu đồng), chia thành 02 giai đoạn:
             - Giai đoạn 01: 2015-2020: 42.476.700.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ bốn trăm bảy mươi sáu triệu bảy trăm nghìn đồng). Trong đó:
             + Ngân sách Trung ương: 41.998.100.000 đồng;
             + Ngân sách địa phương: 478.600.000 đồng.
             - Giai đoạn 2: Sau năm 2020: 17.987.300.000 đồng (Mười bảy tỷ chín trăm tám mươi bảy triệu ba trăm nghìn đồng). Trong đó:
            + Ngân sách Trung ương: 17.963.200.000 đồng;
            + Ngân sách địa phương: 24.100.000 đồng.
            đ) Tình trạng dự án: Dự án đã hoàn thành.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP CHI CỤC KIỂM LÂM ĐĂK NÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Công Trường - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đăk Nông
Địa chỉ: Đường Điểu Ong - phường Nghĩa Trung - thành phố Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông
Email: cckl.snnptnt@daknong.gov.vn, ĐT: (0261) 3.544 438, Fax: (0261) 3.544 438
Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số: 159/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/02/2024
Thiết kế và vận hành bởi Trung tâm CNTT - Sở TTTT tỉnh Đăk Nông