Best allmodz.com mod4ree.com azmodapk.com ezapkmod.com ezmodapk.com modhubz.com modlinkz.com apk mod mod2go.com apkmodcity.com azapkmod.com games and premium app for android
DỰ ÁN: NÂNG CAO NGĂNG LỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG CHO LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2015-2020
 
I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1. Tên dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020.
2. Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm .
3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ Lam Phương.
4. Mục tiêu của dự án:
- Bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng, góp phần hạn chế tối đa tình trạng cháy rừng, các hình thức xâm phạm tài nguyên rừng, đất rừng và đảm bảo an ninh môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh.
- Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng bảo vệ rừng nói chung và Kiểm lâm toàn tỉnh nói riêng để đủ khả năng kiểm soát, phòng ngừa cháy rừng và hiệu lực của công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra.
- Nâng cao năng lực quản lý công việc cũng như điều hành công việc giữa Chi cục với các đơn vị trực thuộc.
5. Quy mô: Trên tổng diện tích rừng toàn tỉnh theo kết quả kiểm kê được UBND tỉnh phê duyệt, công bố tại Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2015.
6. Nội dung đầu tư chính/các hạng mục đầu tư chính:
- Trang bị hoàn thiện hệ thống phần mềm cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng, phát hiện sớm điểm cháy rừng, chỉ huy chữa cháy rừng;
- Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện PCCCR;
- Tuyên truyền, phổ biển pháp luật nâng cao nhận thức về công tác PCCCR đối với cộng đồng dân cư tại các địa phương có rừng;
- Nâng cao trình độ năng lực PCCCR đối với lực lượng Kiểm lâm cũng như lực lượng quản lý bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
7. Địa điểm dự án: Tỉnh Đắk Nông.
8. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án.
9. Các mốc thời gian về dự án:
- Số, ngày phê duyệt quyết định đầu tư: 216/QĐ-UBND ngày 03/02/2016.
- Thời gian thực hiện dự án:
+ Giai đoạn 1: Từ năm 2015 - 2020
+ Giai đoạn 2: Sau năm 2020
10. Tổng mức đầu tư: 60.464.000.000 đồng.
11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.
/uploads/cacduan/216-phe-duyet-du-an.pdf
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP CHI CỤC KIỂM LÂM ĐĂK NÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Công Trường - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đăk Nông
Địa chỉ: Đường Điểu Ong - phường Nghĩa Trung - thành phố Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông
Email: cckl.snnptnt@daknong.gov.vn, ĐT: (0261) 3.544 438, Fax: (0261) 3.544 438
Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số: 159/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/02/2024
Thiết kế và vận hành bởi Trung tâm CNTT - Sở TTTT tỉnh Đăk Nông