Best allmodz.com mod4ree.com azmodapk.com ezapkmod.com ezmodapk.com modhubz.com modlinkz.com apk mod mod2go.com apkmodcity.com azapkmod.com games and premium app for android
          Dự án Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam (tỉnh Đắk Nông).
          a) Mục tiêu chính: Dự án nhằm tăng cường tính bền vững về môi trường, an sinh xã hội, khả năng chống chịu và thích ứng của hệ thống sản xuất nông nghiệp và các chuỗi cung ứng của vùng Tây Nguyên, Việt Nam, trong đó có tỉnh Đắk Nông.
          b) Lĩnh vực chuyên môn: Lâm nghiệp
          + Hệ thống quản trị hiệu quả, bao gồm các công cụ và quy trình quản lý tích hợp quy hoạch sử dụng đất được thiết lập ở cấp huyện và cấp tỉnh.
         + Các tiêu chuẩn và thực hiện tiêu chuẩn sản xuất hàng hóa bền vững, thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu được triển khai trong sản xuất nông nghiệp và lâm sản ngoài gỗ và các dịch vụ từ rừng.
          + Môi trường tài chính được cải thiện với các sáng kiến tăng nguồn đầu tư và cải thiện quan hệ đối tác nhằm xúc tiến chuyển đổi theo hướng cảnh quan bền vững, tập trung ở cấp tỉnh và huyện.
          + Tính bền vững và khả năng nhận rộng của dự án được đảm bảo thông qua nỗ lực điều phối, giám sát đánh giá, tài liệu hóa và chia sẻ kiến thức, truyền thông và vận động chính sách cấp vùng và cấp quốc gia.
          c) Loại dự án: dự án hỗ trợ kỹ thuật.
          d) Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến 2025.
          đ) Kinh phí dự án:
         + Nguồn vốn ODA (hỗ trợ không hoàn lại): 538.631 USD, tương đương 12.464.998.602 đồng (bằng chữ: Mười hai tỷ, bốn trăm sáu mươi bốn triệu, chín trăm chín mươi tám nghìn, sáu trăm linh hai đồng). Các khoản chi từ nguồn vốn ODA áp dụng theo Hướng dẫn hiện hành của UN-EU về định mức chi phí địa phương trong Hợp tác phát triển với Việt Nam (EU-UN Cost Norms) và theo quy định của nhà tài trợ.
         + Vốn đối ứng của UBND tỉnh Đắk Nông: 259.181 USD tương đương 5.997.966.702 VNĐ (bằng chữ: Năm tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu, chín trăm sáu mươi sáu nghìn, bảy trăm linh hai đồng); trong đó:
          + Vốn đối ứng song song của các chương trình/hoạt động của tỉnh tại hiện trường là 204.036 USD tương đương 4.721.801.112 VNĐ (bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm hai mươi mốt triệu, tám trăm linh một nghìn, một trăm mười hai đồng).
          + Vốn đối ứng bằng tiền và hiện vật là 55.145 USD tương đương 1.276.165.590 VNĐ (bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bảy mươi sáu triệu, một trăm sáu mươi lăm nghìn, năm trăm chín mươi đồng).
          e) Loại hình tài trợ: Vốn ODA viện trợ không hoàn lại.
          f) Nhà tài trợ: Liên minh Châu Âu tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam.
          g) Tình trạng dự án: Dự án đang hoạt động (giai đoạn khởi động dự án)

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP CHI CỤC KIỂM LÂM ĐĂK NÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Công Trường - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đăk Nông
Địa chỉ: Đường Điểu Ong - phường Nghĩa Trung - thành phố Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông
Email: cckl.snnptnt@daknong.gov.vn, ĐT: (0261) 3.544 438, Fax: (0261) 3.544 438
Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số: 159/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/02/2024
Thiết kế và vận hành bởi Trung tâm CNTT - Sở TTTT tỉnh Đăk Nông